on

Tahun Ajaran 2008/2009 Hasil Ujian Nasional SMP Putra Satria Th. 2008/2009 Hasil Ujian Nasional SMK Putra Satria Th. 2008/2009
Tahun Ajaran 2009/2010 Hasil Ujian Nasional SMP Putra Satria Th. 2009/2010 Hasil Ujian Nasional SMK Putra Satria Th. 2009/2010

Tahun Ajaran 2010/2011 Hasil Ujian Nasional SMK Putra Satria Th. 2010/2011 Hasil Ujian Nasional SMP Putra Satria Th. 2010/2011
Yayasan Pendidikan Putra Satria